Skötseltips

Varför skall du göra ett jordprov?

Dela

Jordprov för analys bör tas regelbundet, helst vid samma tidpunkt varje gång. Efter ett jordprov får man reda på vilken typ av näring gräset behöver och hur mycket. Ambitionsnivån, nyttjandegrad samt växtperiodens längd avgör hur mycket näring gräset behöver för att stå emot de förväntningar vi har på det. Även nederbördsmängd samt vilken jordmån det är har betydelse för hur mycket och vilken näring som behövs. Miljö, kvalitet och ekonomi hänger också ihop med jordprover. Använder man rätt produkter kan man spara pengar, minska läckaget till miljön samtidigt som man får en bättre och tåligare gräsmatta.






För en effektivare gödsling
Kostnadseffektivt
Ta regelbundna jordprov
Ta vid samma tidpunkt på året varje gång

BAS - Analys:

Här får man fram hur mycket det finns av makronäringsämnena, fosfor, kalium, magnesium och kalcium. Även pH-tal och K/Mg-kvot (förhållandet mellan kalium och magnesium) mäts.

XL-Analys:

Detta är den bästa analysen och den man har störst nytta av. Med denna analysmetod får man även reda på hur det står till med mikronäringen i marken. Dessutom så får man reda på jordens CEC-tal (katjonutbyteskapacitet) som är viktig för att kunna rekommendera en hållbar gödselplan. CEC-talet talar om hur mycket finpartiklar och organiska ämnen som finns i marken. Med hjälp av detta så vet man hur mycket näring som jorden kan bevara och utväxla i rotzonen utan stor risk för urlakning. 

Rekommenderade produkter

Håll dig uppdaterad

Vill du lära dig mer om grässkötsel och ta del av våra erbjudande och senaste nyheter? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev, så håller vi dig uppdaterad