The image in this section is used as the logo for the grid page. The section itself needs to have the class 'logoholder' so that the image is not shown on the details page.

If this section is not present then the very first image on this page will be used as logo.

Grönyta och Entreprenad Syd

Vi på Grönyta och Entreprenad Syd riktar sig till privatpersoner och företag som vill ha hjälp med trädgårdsskötsel, installation av bevattningssystem och robotgräsklippare. Vi klipper och timmar dina träd, häckar och buskar. Fräser bort stubbar och fäller träd. Utöver detta erbjuder skötselpaket där det ingår luftning av din gräsmatta, vertikalskärning, hjälp med stödsådd, spaning av gödning och dress. 

Webbsida

Grönyta och Entreprenad Syd

Telefon

Tjänster

Montera bevattningssystem | Montera robotgräsklippare | Gräsmatteskötsel | Cylindekrlippning | Dress | Luftning | Trimma och skära kanter | Vertikalskärning | Gödsla | Hjälpsådd | Hålpipsluftning | Skötsel av buskar, häckar & träd | Fällning av träd | Fräser bort stubbar

Kommuner

Skurups kommu | Svedala kommun | Trelleborgs kommun | Vellinge kommun