The image in this section is used as the logo for the grid page. The section itself needs to have the class 'logoholder' so that the image is not shown on the details page.

If this section is not present then the very first image on this page will be used as logo.

VXO Garden

Nystartat företag som erbjuder trädgårdsvård på abonnemang men även design med fokus på biologisk mångfald. Vårt mål är att trädgårdsägarna skall njuta av trädgården, inte lägga all sin tid där för att jobba och sköta om. 

Vi erbjuder trädgårdtjänster som häckklippning, gräsklippning, lövblåsning till befintliga och nyproducerade trädgårdar. Vård av gräs och annan växtlighet samt design och projektledning vid nyanläggning. 

Webbsida

Telefon

Tjänster

Häckklippning | Gräsklippning | Lövblåsning |  design och projektledning vid nyanläggning

Kommuner

Alvesta | Växjö