Mullvad och sork i gräsmattan

Många gräsmattor har idag stora problem med sork och mullvad som gräver under marken och förstör dess yta. Man vet inga riktiga bra eller humana förklaringar till ett sätt att undvika dessa djurs förstörelse. Det finns fällor och maskiner som ger ifrån sig ljud som bara djuren hör och gör att dom tycker att det är obehagligt och försvinner. Mullvadens högar är högre och spetsigare än vattensorkens, dessutom lägger mullvaden jordhögar över hålet. Så tar man bort högen och där är ett hål så är det troligtvis mullvad.

Dela

Så här gör du:

  • Tips!

Vibrationer och ljud skrämmer sorkar vilket det finns anpassade produkter för. Skottfällor som med hjälp av tryckvågen som skapas vid avfyrning dödar sorken i sina gångar. Andra alternativ är mekaniska fällor, vanliga råttfällor eller specialanpassade för sork och mullvad - dock kan en sorkpopulation vara väldigt omfattande så detta kan innebära mycket jobb. 

Vet du inte vad du skall välja?

Vi hjälper dig att hitta rätt produkter utifrån dina svar på ett par väl utvalda frågor.