Sniglar i gräsmattan

Sniglar är ett djur som inte uppskattas i våra gräsmattor. Om du hittar en eller flera seglar i din gräsmatta kan du minska spridningen genom att genomsöka din gräsmatta ordentligt och ta bort dom direkt! En snigel kan nämligen lägga upp till 400 ägg vilket gör att de snabbt tar över gräsmattan. 

Sniglar trivs i fuktiga områden och gömmer sig därför ofta i skuggiga områden eller under stenar och lösa föremål. Detta kan därför utnyttjas genom att man sätter upp "snigelfällor" med bete som de gillar.

Lägg ut vägar i din trädgård av grus eller bark vilket seglarna har svårt att passera över. 

Du kan även omringa din gräsmatta med snigelstaket vilket hindrar dom från att ta sig över. Dessa staket har lutande eller nedböjda kanter vilket hindrar seglarna från att krypa upp. 

Växter

Genomsök alltid din växter innan du ska plantera dom i din trädgård. De kan nämligen gömma sig sniglar i växterna. 

Bekämpningsmedel 

Du kan använda dig av bekämpningsmedel som sniglar gillar att äta vilket sedan påverkar deras matsmältningssystem. Det finns bekämpningsmedel som innehåller järnsulfat plus vilket är ett ämne som lockar seglarna. Du kan lägga bekämpningsmedel i en box vilket seglarna sedan gärna kryper in i. Tillslut dör sniglarna i boxen av medlet dom fått i sig.

Du kan använda dig av kalk för att bekämpa seglarna. Var bara observant på hur mycket du lägger ut då detta kan påverka pH-vädret i jorden. 

Dela

Tips!

  • Leta!

Klipp din gräsmatta frekvent så att gräset inte är långt. Seglar gillar nämligen inte när gräset är kort då de behöver ställen att gömma sig på.

Rekommenderade produkter

  • Trädgårdsredskap

Om du upplever att sniglar tar över gräsmattan efter att de har regnat kan du luckra upp jorden så det inte finns jordklumpar där de kan gömma sig.

Rekommenderade produkter

  • Så på vår & höst

Gör din gräsmatta tjockare genom att så överdrivet rikligt på hösten eller våren. En tjock gräsmatta får både larver och skalbaggar att vantrivas.

Rekommenderade produkter

VIDEO
Kväve (N) nödvändigt i gräsmatta?

Kvävet är helt nödvändigt för plantan och ingår i dess protein och klorofyll. Det ger sin tur gräset en varm grön färg. Kvävet är det näringsämne som ger starkast tillväxt ovan jord. Kvävebrist yttrar sig ofta i en ljusgrön färg och en långsam dålig tillväxt.

Vet du inte vad du skall välja?

Vi hjälper dig att hitta rätt produkter utifrån dina svar på ett par väl utvalda frågor.