The image in this section is used as the logo for the grid page. The section itself needs to have the class 'logoholder' so that the image is not shown on the details page.

If this section is not present then the very first image on this page will be used as logo.

GML Sport AB

GML Sport är en komplett leverantör av professionella lösningar för dig som eftersöker hög kvalitet på dina gröna ytor! GML Sport AB arbetar främst inom segmenten Golf, Fotboll och andra paradytor som skall hålla en hög standard. I vissa regioner av landet erbjuda de även sina tjänster till privatpersoner. Målbilden de arbetar efter är kvalitet och genomtänkta lösningar.

Adress

Gamla Almedalsvägen 21 C
412 63 Göteborg

Webbsida

Tjänster

Luftning | Nysådd | Vertikalskärning | Färdigt gräs | Sprutsådd | Installation av bevattning | Gödsling | Hjälpsådd

Kommuner

Ale | Alingsås | Göteborg | Härryda | Kungsbacka | Kungälv | Lerum | Mölndal | Partille | Strömstad | Öckerö