Näring & marken

Hur påverkar pH-värdet gräsmattan?

Att hålla koll på pH-värdet i din gräsmatta är till stor hjälp för att veta vilket gödsel som lämpar sig bäst. Vi förklarar vad värdet innebär för gräset.

Dela

Vad är ett pH-värde?

pH-värdet är ett mått på jordens surhetsgrad, vilket i sin tur innebär mängden vätejoner i marken. Ju fler vätejoner i marken desto surare markmiljö, (lågt pH värde). Färre vätjoner ger en mer basisk miljö, högt pH-värde.

pH-värdet har betydelse för markens miljö och växnäringens tillgänglighet. Ett pH på 7 innebär att mark reaktionen är neutral. pH-värdet följer en logaritmisk skala, vilket innebär att om pH-värdet ändras från 7 till 6 så har mängden vätejoner i marken ökat 10 gånger.

Genom användning av surgörande gödsel som t.ex. gödselmedel med mycket svavel i kommer pH-talet sakta att krypa neråt. Vill man höja pH-talet så är det framförallt genom användning av kalk, läs mer om kalcium. Olika gräsarter trivs i olika pH-tal. För att missgynna de ettåriga gräsarterna som vitgröe så bör aldrig pH-talet passera 7, utan ligga i trakterna 6 – 6,5. Med en pH-mätare kan du snabbt och enkelt mäta pH-värdet i marken.

Håll dig uppdaterad

Vill du lära dig mer om grässkötsel och ta del av våra erbjudande och senaste nyheter? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev, så håller vi dig uppdaterad