näring & marken

Visste du att mikronäring finns i nästan alla gödsel?

Dela

Mangan Mn är ett mycket viktigt spårämne som är nödvändigt för klorofyllbildningen, dessutom så aktiverar manganet enzymernas utveckling. Manganbrist yttrar sig ofta i sandrika jordar eller där högt pH förekommer. Mangan är mest tillgänglig i marker med ett pH-tal runt 6. 

Koppar Cu är nödvändigt för gräsets tillväxt eftersom det aktiverar enzymerna. Dessutom är ämnet viktigt i andningsprocessen och i klorofyllproduktionen. Koppar ligger mycket orörligt i marken. För stora mängder koppar leder snabbt till en giftighet för plantan med skador som följd. Brist kan förekomma vid högt pH.

Zink Zn påverkar växtens blomning och knoppning samt reglerar sockerkonsumtionen. Högt pH hämmar tillgången på zink och brist kan ge livlösa blad som vissnar i förtid.

Näringsämnen arbetar tillsammans

Rätt mängd kan stimulera frigöringen av andra ämnen. För mycket eller för lite av något kan däremot försämra tillgängligheten av andra näringsämnen. 

  • Mer än NPK behövs för en fungerande gräsmatta
  • Använd fullgödsel, innehållande alla spårämnen
  • Se till att ha rätt pH i marken
  • Även det lilla kan spela stor roll

Håll dig uppdaterad

Vill du lära dig mer om grässkötsel och ta del av våra erbjudande och senaste nyheter? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev, så håller vi dig uppdaterad