Håller sig vattnet kvar på din gräsmatta?

Ser din gräsmatta ut såhär efter regn? Detta kan bero på två olika problem. Dels kan det vara ett ytligt problem där helt enkelt toppprofilen inte släpper igenom vattnet. Detta kan t.ex. bero på packat materiel eller år av snömögel, där vaxliknande skikt har bildats. Det kan också vara ett underliggande problem där dränering inte funkar och profilen är fylld av vatten. I båda fallen är det skadligt för gräset och livet i marken, då syre tillgången nästan helt stryps. När det gäller balansen mellan vatten och luft i marken så skall den optimala balansen vara att det finns 25% vatten, 25% luft och sedan utgör materialet de återstående 50%:en. Detta är givetvis det optimala för gräset men små förändringar är helt ok. När vattnet kommer under 10% så har vi verkligen ett problem och skulle det vara upp mot 50% så blir det också fel.

Dela

Så här gör du:

Gräv där vattnet står och bilda dig en uppfattning om vad som händer.

Senare 1:

Vattnet börjar att leta sig ner igenom profilen, så det var bara ett ytligt problem. Graden av vattenavvisande ytskikt kan du faktiskt mäta genom att ta en spade och gräva upp så du får ett tvärskikt genom profilen. Torka sedan detta inne i två veckor. Lägg sedan vattendroppar på ytans tvärskikt och se hur vattnen penetrerar in i profilen. 

<5 sekunder = fungerande vätning

5-60 = svagt vattenavvisande

60-600 = starkt vattenavvisande

>600 = mycket svår genomsläpplighet

Rekommendationen vid vattenavvisande profil är att man med hålpipor slår hål på toppskiktet och dressar sand i hålan. Det finns vätmedel som kan avhjälpa detta problem.

Senarie 2: 

Om vattnet står kvar har du ett underliggande problem med dräneringen och får fundera på att dränera din gräsmatta. Finns det redan en gammal dränering så kan den vara igensatt, testa då att spola den och få tillbaks dess funktion. Många gånger räcker inte en dränering som ligger vid sidan av gräsmattan utan man behöver komplettera med en spårdränering. Denna kan grävas med en smal spade och gärna i ett fiskbensmönster ut mot dräneringen, gräv ungefär 30 cm djupt, lägg i en 45mm dräneringsslang i botten, fyll med grus, utan 0-fraktion, toppa spåret med ett tungt lager jord och så frö i det. Nu får du en väg för vattnet att avvattna din gräsmatta.

Rekommenderade produkter

Vet du inte vad du skall välja?

Vi hjälper dig att hitta rätt produkter utifrån dina svar på ett par väl utvalda frågor.