Ogräs

Häxringar av svampar i gräsmattan

Häxringar finns överallt men det är inte alltid de når ytan och blir ett problem. Symptomen ser lite olika ut. Ibland uppstår det som gröna ringar där gräset är grönt och frodigt och kan enkelt döljas genom att gödsla hela gräsmattan. Ett annat stadie kan vara att gräset gulnar och dör tack vare uttorkning. Ibland förekommer även svampkroppar som växer i dessa ringar i din gräsmatta. Häxringar uppkommer oftast i lätta jordar där tillgången på näring och vatten kan vara låg. Svampen bryter ner organiskt material och frigör kväve vilket är anledningen till att dessa ringar ibland upplevs som det finaste gräset i din gräsmatta. Man kan dämpa symptomen genom att gödsla, vattna och använda sig av vätmedel.


Dela

Så här gör du:

  • Gödslingprogram

Begränsa häxringen genom ett komplett gödslingprogram.
Ladda ner ditt gödselschema HÄR.

Rekommenderade produkter

  • Vätmedel

Vätmedel kan effektivt få tillbaka förmåga att hålla vatten och undvika att gräsplantan dör av uttorkning. 

Rekommenderade produkter

  • Vattna

Försök också att vatten abort problemet. Stick hål i jorden innanför och utanför ringen med grep. Hålen gör det lättare för vatten att tränga ner på djupet. Vattna rikligt varje dag i några veckor. 

Rekommenderade produkter

Svampen kan delas in i tre zoner:

  1. En yttre zon med stimulerad grästillväxt.

  2. En zon där gräset dör helt, dels pga av att svampen avsöndrar blåsyra och dels pga anhopning så att gräset endast med svårighet kan suga upp vatten och därmed ofta dör av uttorkning. 

  3. En inre zon där gräset återkommer och uppvisar en kraftig tillväxt och frisk grön färg pga att kväve frigörs då mycelet (vegetativa delen hos svampen) bryts ner. Oftast har gräset i denna zon ersatts av ogräsplantor. 

Vet du inte vad du skall välja?

Vi hjälper dig att hitta rätt produkter utifrån dina svar på ett par väl utvalda frågor.