NPK gödsel

Näring & marken 

NPK - vad gör det för din gräsmatta?

NPK är samlingsnamnet för de tre viktigaste näringsämnena för de flesta växter. Gödsel innehåller olika mycket delar av de här ämnena och ger olika effekt för din gräsmatta. 
På den här sidan kommer vi berätta vad NPK är och de om olika ämnena.

Vill du se vilka gödsel vi har så kan du klicka här.

Är kväve (N) nödvändigt i gräsmattan?

Kväve är första delen i NPK.

Kvävet är helt nödvändigt för plantan och ingår i dess protein och klorofyll. Det ger sin tur gräset en varm grön färg. Kvävet är det näringsämne som ger tillväxt ovan jord. Kvävebrist yttrar sig ofta i en ljusgrön färg och en långsam dålig tillväxt.
Läs mer om de olika sorters kväve som finns. 

Nitratkväve är direkt tillgängligt för plantan, men den binds inte till markpartiklarna utan stannar i markvätskan vilket gör att den är lättflyktig och snabbt kan lakas ur. Nitrat har den effekten att det kan bränna gräset och rötternas rothår vid tillförsel. Man bör i huvudsak inte använda några större mängder nitrat under säsongen. Användning på sensommaren kan ge större risk för vintersjukdomar såsom snömögel.

Ammoniumkväve är det kväve som bakterierna och växterna föredrar. En liten del kommer att tas upp direkt som ammonium medans resten kommer omvandlas till nitratkväve av bakterierna i jorden. Denna omvandling kallas för nitrifikation. Ammonium ger en mer utdragen effekt och risken för urlakning är mycket mindre. Ammonium har en surgörande effekt i marken vilket leder till ett lättare upptag för plantan.

Ureakväve omvandlas i marken till ammonium innan det blir tillgängligt för plantan, men kan tas upp via bladet vid bladgödsling.

Methylenurea är mer långtidsverkande än urea. Det är viktigt med ett bra mikroliv och temperatur när man använder gödselmedel som innehåller mycket methylenurea.

Organiskt kväve

Organiskt kväve är bundet i organiskt material. Detta omvandlas av mikroorganismerna till oorganiskt kväve som blir tillgängligt för plantan.

 • Det näringsämne som har störst effekt på tillväxten

 • Lättflyktigt i marken, gödsla lite och ofta eller långtidsverkande gödselmedel
 • Rottillväxten minskar vid höga kvävenivåer
 • Tas upp genom rötter eller blad
 • Tas ofta upp som nitrat = lättast upptag
 • Tas även upp som ammonium = bäst nytta
 • Undvik nitrat på sensommaren / hösten
Organiskt höstgödsel Care 10kg Organiskt höstgödsel Care 10kg 2
Gödsel

Gödsel Care

XE20006-10
Låt gräset starta och invintra på bästa sätt. 
399 kr

Vad har fosfor (P) för betydelse i gräsmattan?

Andra delen i NPK är Fosfor.

Fosfor ingår i växternas protein och är viktig för en riklig och bra rotutveckling samt för frösättning. Fosfor är också viktig i nedbrytningen av kolhydrater. Fosfor är förutom i sanduppbyggda planer väldigt orörligt och kan vid pH högre än 7 eller lägre än 6 bindas i marken.

Man ska helst lufta innan man applicerar fosfor för att man ska få ner det i profilen. En fosforgiva under tidig vår och sen höst stimulerar en god rottillväxt. Om man anlägger en ny gräsyta är det bra om man grundgödslar med fosfor. Mylla gärna ner den i såbädden. Fosfor tas upp som fosfat eller som fosfit. Det sistnämnda är mer tillgängligt och stärker immunförsvaret hos plantan.

Dessutom så reagerar inte fosfit i motsats till fosfat vid höga pH-tal utan är alltid tillgängligt för plantan. Temperatur är avgörande för frigöring av fosfor. Vid låga temperaturer är fosfor ej tillgängligt för plantan och bör därför tillföras manuellt.

Fosfor (P): 

 • Ligger konstant i marken
 • Viktigt vid nysådd
 • Mindre behov än N & K
 • Bra i samband med luftning
 • Fosfit är mer tillgängligt för plantan 

TIPS!

Vid nysådd eller hjälpsådd kan man använda sig av speciella gödselmedel som stimulerar rotutveckling hos gräset. Dessa gödselmedel innehåller både mycket fosfor samt ammoniumkväve. Denna kombination ger väldigt goda förutsättningar för bra grodd och god rotutveckling.

Vad gör Kalium (K) för gräsmattan?

Den tredje och sista delen i NPK är Kalium. 

Kalium är en viktig beståndsdel i cellernas uppbyggnad. Brist på kalium och för mycket kväve ger gräset större blad, tunnare cellväggar och en minskad tålighet mot slitage. Man bör gödsla med lika mycket kalium som man lägger kväve då även kalium är lättflyktigt i marken.

Kalium hjälper plantan att reglera avdunstningen från bladen och som transportör av socker i fotosyntesen. Kalium hjälper plantan att överleva stress, torka och kyla. Man bör fylla på förrådet med kalium inför vintern som ett extra skydd mot kyla och svampsjukdomar.

Höstgödsel

Vid höstgivan tillför vi ofta årets största giva av kalium. Ett höstgödsel innehåller alltid små mängder kväve ofta i form av ammonium och urea samt en högre dos av kalium.

Fördelar med Kalium i gräsmattan

 • Ger en slitstark planta
 • Förbrukas i stora mängder av plantan
 • Skydd mot torka och stress
 • Bra för invintring

Håll dig uppdaterad

Vill du lära dig mer om grässkötsel och ta del av våra erbjudande och senaste nyheter? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev, så håller vi dig uppdaterad