Skadedjur i gräsmattan

För att hantera gräsmatteproblem, är insektskador det största problemet som säger att något i din gräsmatta troligen inte är i balans. En frisk gräsmatta kan hantera skadedjur och kommer snabbt reparera sig själv. Insekter som livnär sig och skadar gräsplaner lever vanligtvis på svaga eller stressade gräsmattor. Har du nu återkommande problem med skadedjur rekommenderar vi att du börjar leta någon annanstans, t.ex. i din jord. Just vita larver lockas extra mycket till en saftig, frodig gräsmatta.

Dessa vita skalbaggarlarver lever på gräsrötter, vilket kan leda till döda fläckar i gräsmattan. Larverna lockar till sig fåglar och andra djur vilket är skadligt för gräsmattan. 

Larverna har en maskliknande C-form med bruna huvuden. 

Dela

Tips!

  • Leta!

Misstänker du att du har larver så leta genom att klippa gräset nära kanten av ett dött område. Om larverna lätt kommer upp, precis som om du skulle lyfta en matta, då har du larver. 

Rekommenderade produkter

  • Bevattningsmetoden

Larvet trivs i fuktig jord och i glest tunt gräs. Om du sällan vattnar gräsmattan men då rikligt, så kommer tjock grästorv med djupgående rötter att trivas och larver att vantrivas. Den här bevattningsmetoden motverkar även att skalbaggar lägger ägg i din gräsmatta - ägg som förvandlas till larver. 

Rekommenderade produkter

  • Så på vår & höst

Gör din gräsmatta tjockare genom att så överdrivet rikligt på hösten eller våren. En tjock gräsmatta får både larver och skalbaggar att vantrivas.

Rekommenderade produkter

VIDEO
Kväve (N) nödvändigt i gräsmatta?

Kvävet är helt nödvändigt för plantan och ingår i dess protein och klorofyll. Det ger sin tur gräset en varm grön färg. Kvävet är det näringsämne som ger starkast tillväxt ovan jord. Kvävebrist yttrar sig ofta i en ljusgrön färg och en långsam dålig tillväxt.

Vet du inte vad du skall välja?

Vi hjälper dig att hitta rätt produkter utifrån dina svar på ett par väl utvalda frågor.