Ogräs

Har din gräsmatta fått rödtrådsjuka?

Rödtrådsjuka uppstår på sommaren och angriver svaga plantor vid näringsbrist. Framförallt är det bristen av kväve som kan få rödtrådsjuka, att breda ut sig. Rödtrådsjuka är en förhållandevis svag svamp som är relativt enkel att få bukt med. Vissa gräsarter som till exempel Rödsvingel är lite mer benägna om att drabbas av rödtrådsjuka. 

Dela
VIDEO
Vattnets roll I gräsmattan

Vatten är en mycket viktig del i skötsel av gräs. Lagom är bäst heter det och kom ihåg att vissa gräsarter kräver mer vatten än andra. I de flesta fall så kan man utgå från att plantan behöver ca 25 mm vatten i veckan under växtsäsongen.

Vet du inte vad du skall välja?

Vi hjälper dig att hitta rätt produkter utifrån dina svar på ett par väl utvalda frågor.