Ogräs

Har du fått snömögel i din gräsmatta?

Snömögel är en av våra vanligaste sjukdomar och uppkommer framförallt under höst och vinter när temperaturen ligger på mellan 0-8 grader samt när fuktigheten är hög i luft och mark. Även om det är vanligast under höst och vinter så kan mögel i gräsmattan uppstå under hela året om det finns förutsättningar för svampen. Det finns flera sorter av snömögel men de vanligaste är grå eller rosa snömögel. Svampen syns som gulorangea eller rosa fläckar som successivt växer och blir större. Under ett snötäcke på otjälad mark så trivs svampen väldigt bra. Vid höga klipphöjder så kan risken för snömögel öka. Tillväxten för svampen avtar vid -5 grader. Användning av nitratkväve under sensommaren och hösten så ökar risken för snömögel. 

Så här gör du:

  • Gödselprogram

Genom ett bra och komplett gödselprogram över säsongen så skapas förutsättningarna för ett starkt och mer motståndskraftigt gräs.
Ladda ner ditt skötselschema HÄR.

Rekommenderade produkter

  • Klipp gräset

Klipp gräset regelbundet och se till att solljus samt luft kan komma åt gräsmattan, samt se till att städa bort löv och klipprester. 

Rekommenderade produkter

Vet du inte vad du skall välja?

Vi hjälper dig att hitta rätt produkter utifrån dina svar på ett par väl utvalda frågor.