Sniglar i gräsmattan

Sniglar är ett djur som inte uppskattas i våra gräsmattor. Om du hittar en eller flera sniglar i din gräsmatta kan du minska spridningen genom att genomsöka din gräsmatta ordentligt och ta bort dom direkt. En snigel kan nämligen lägga upp till 400 ägg vilket gör att de snabbt tar över gräsmattan.

Sniglar trivs i fuktiga områden och gömmer sig därför ofta i skuggiga områden eller under stenar och lösa föremål. Detta kan därför utnyttjas genom att man sätter upp "snigelfällor" med bete som de gillar. 

Du kan även omringa din gräsmatta med snigelstaket vilket hindrar dom från att ta sig över. Dessa hinder har nedböjda kanter vilket hindrar seglarna från att krypa upp. 

Sniglar kan utan att du vet om det finnas i växter som du planterar i din trädgård. Genomsök därför alltid dina växter ordentligt innan du planterar dom. 

Bekämpningsmedel

Du kan använda dig av bekämpningsmedel som sniglar äter upp vilket påverkar deras matsmältningssystem. Det finns bekämpningsmedel som innehåller järnsulfat plus vilket är ett ämne som lockar sniglar. Du kan lägga detta bekämpningsmedel i en box vilket sniglarna sedan kryper in i och dör. 

Du kan även använda dig av kalk för att bekämpa sniglarna. Var bara observant med hur mycket du lägger ut då detta kan påverka pH-balansen i jorden. 

Dela

Tips!

  • Leta!

Klipp din gräsmatta frekvent så att gräset är kort, seglar gillar nämligen inte när gräset är kort då de behöver ställen att gömma sig.

Rekommenderade produkter

  • Trädgårdsredskap

Om du upplever att gräsmattan tar över gräset efteråt de har regnat kan du luckra upp jorden så de inte finns jordklumpar där de kan gömma sig. 

Rekommenderade produkter

  • Så på vår & höst

Gör din gräsmatta tätare genom att så överdrivet rikligt på hösten eller våren

Rekommenderade produkter

VIDEO
Kväve (N) nödvändigt i gräsmatta?

Kvävet är helt nödvändigt för plantan och ingår i dess protein och klorofyll. Det ger sin tur gräset en varm grön färg. Kvävet är det näringsämne som ger starkast tillväxt ovan jord. Kvävebrist yttrar sig ofta i en ljusgrön färg och en långsam dålig tillväxt.

Vet du inte vad du skall välja?

Vi hjälper dig att hitta rätt produkter utifrån dina svar på ett par väl utvalda frågor.