Skötseltips

Färgen på din gräsmatta

Dela

Koldioxid förekommer naturligt i atmosfären och är nödvändig i fotosyntesen. Utsläpp från mänsklig aktivitet bidrar dock till stigande koldioxidhalterna i atmosfären så att det naturliga kretsloppet påverkas. De vanligaste utsläppskällorna av koldioxid är förbränning av fossila bränslen, cementproduktion och andra industriella processer.

Koldioxid är en växthusgas som bidrar till att förstärka växthuseffekten som leder till att jordens medeltemperatur ökar, vilket bland annat medför att klimatet förändras och att havsnivåerna höjs. Koldioxid bidrar även till försurning av mark och vatten. Försurning skadar växt och djurlivet, både på land och vatten. När marken försuras utlakas viktiga näringsämnen, vilket på sikt innebär minskad tillväxt i våra skogar. Dessutom frigörs metaller, som kan skada såväl nedbrytarna (bakterier/svampar) i marken som fåglar och däggdjur högre upp i näringskedjan, inklusive människan. 

Olika gräsarter har olika grön färg. T.ex. är vitgröe, som ofta finns i villaträdgårdar, mycket ljusgrön. En av anledningarna är att vitgröe kräver mycket vatten och näring för att hålla sig grön och fin. Rödsvingel, ängsgröe och Raj håller sig grönare och finare mycket längre med lägre näring- och vattentillförsel. Du kan således förändra din gräsmattas behov av vatten och näring genom att försöka byta ut din vitgröe till ädlare gräsarter. Du ser att du har vitgröe om det blommar flera ggr per år, om bladspetsen ser ut som en båt och om det saknar utlöpare. 

Om du vill ha råd om hur du hjälpsår så gå till vår grässida
Du kan också genom produkter, speciellt kväverika, få gräsmattan att bli grönare. Gödselmedel med mycket järn i sig ger gräsmattan en dov och ganska mörk grön färg medans mycket magnesium ger gräset en naturligt vacker grön färg.

När det gäller gödselstrategi skall du se till att plantan får en jämn tillförsel under hela växtperioden. Om du använder gödsel med stor del Nitratkväve i No3- så får du en hastig grönska som snabbt klingar av och gynnar egentligen bara höjdtillväxten. Om du väljer gödselmedel med Amonium NH4- och Urea CO(NH2)2, samt gödsel med långsamt verkande kväve, så kommer plantan att utvecklas på djupet och brädden och ge en lugnare tillväxt. Du kommer genom detta val få en mycket trevligare gräsmatta men också göra något bra för miljön. 

En mörk grön färg på våren ser också till så att plantan och marken värms upp snabbare och får igång fotosyntesen i växten. Med gräs som växer och mår bra får du en fantastisk syreproducent i din egen trädgård samt en yta som fixerar mängder av skadlig koldioxid. Det finns också gräsfärg där du med en spruta kan måla din gräsmatta grön. 

Rekommenderade produkter

Håll dig uppdaterad

Vill du lära dig mer om grässkötsel och ta del av våra erbjudande och senaste nyheter? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev, så håller vi dig uppdaterad

Rekommenderade gödsel

Håll dig uppdaterad

Vill du lära dig mer om grässkötsel och ta del av våra erbjudande och senaste nyheter? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev, så håller vi dig uppdaterad