Skötseltips

Lufta din gräsmatta

Gräs tillika med allt som växer, har ett stort behov av luft. I luften finns koldioxid som med hjälp av solen håller igång fotosyntesen. I marken så spelar luft en ytterligare roll och där är det också livet i marken som gynnas. Nyttiga bakterier och svampar som bryter ner döda växtdelar och omvandlar dem till näring för gräset, behöver syre i sin process. Om denna process sker utan syre (anairobt) så är det andra typer av bakterier och svampar som genom en förruttnelse process bryter ner de döda växtdelarna. 

Under denna nedbrytning så frigörs en odör, likt ruttet ägg, som du kan känna om du skär en liten öppning i grässvålen och sticker ner näsan. Detta kan i sin tur ge upphov till ett tillstånd som kallas blacklayer. Bästa sättet att motverka detta är att lufta och se till att processen i marken sker med syre (airobt).

"En frisk jord skall lukta som jordkällare och inte lukta illa, gör den det så måste man se till att lufta!"

Om man har en kompakterad lerjord så är behovet stort för att lufta. Luftning sker lättast med knivluftare, denna metod ger slitsar ner i profilen och hjälper till att transportera luft. Det är också en metod som inte gör märken eller stör ditt användande av gräsmattan. Knivluftning har också en annan viktig roll då den skär av utlöparna på gräset som då bildar nya skott och på så sätt bidrar till en tätare och finare gräsmatta.

En annan luftningsmetod är luftning med solida pinnar eller hålpipor. Med solida pinnar blir resultatet ett hål som kan lämnas öppet eller fyllas med dress sand. Med hålpipor får du upp material på gräsmattan som sedan måste avlägsnas, även i detta fall kan vara bra om du har problem med genomsläpplighet i profilen. Läs mer om detta under stående vatten på gräsmattan.

Rekommenderade produkter

Håll dig uppdaterad

Vill du lära dig mer om grässkötsel och ta del av våra erbjudande och senaste nyheter? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev, så håller vi dig uppdaterad