näring & marken

Vad har Kalcium (Ca) för betydelse i gräsmattan?

Dela

Kalcium behövs i stora mängder för ett friskt gräs. Det är en viktig beståndsdel i bladens cellväggar och påverkar även celldelningsaktiviteten. I de flesta marker finns det tillräckligt med kalcium för att tillfredsställa växternas behov men i sanduppbyggda gräsmattor kan värdena snabbt bli sämre.

Man ska alltid ta reda på kalciumhalten i marken med hjälp av jordprov innan man bestämmer sig för att kalka. Höga kalciumvärden kan påverka absorptionen av andra näringsämnen och dessutom påverka pH-talet negativt. Låga halter av kalcium försvagar cellväggarna vilket kan leda till bleka ihoprullade blad samt låsningar i marken.

Att tillföra Kalcium till gräsmattan:

Ska man tillföra kalcium gör man detta genom att kalka. Lättast är att använda sig av kornad kalk.Man ska undvika att tillföra för mycket kalcium eftersom detta snabbt kan förändra pH-talet.

Det finns en del kalciumprodukter som även innehåller en hel del magnesium, upp till 13%. Det finns också kalciumprodukter som inte har så stor påverkan på pH-värdet. Dessa produkter kan användas under hela växtsäsongen.

Viktigt när du kalkar är att veta vilken typ av jord du har.

Den kan vara mer sanduppbyggd och då går det åt lite kalk för att höja pH-värdet, den andra ytterligheten är lerjord där det behövs stora mängder kalk för att höja pH-värdet. Bygg din strategi på ett jordprov!

  • Utgå ifrån ett jordprov om det behövs kalcium
  • För mycket kalcium kan påverka upptaget av andra näringsämnen
  • Använd kornad kalk
  • Påverkar ofta pH-värdet
  • Bästa tiden för kalk är på hösten eller under tidig vår
  • Viktigt att skilja på näringsämnet kalcium och på kalk, i vilket kalcium ingår

Håll dig uppdaterad

Vill du lära dig mer om grässkötsel och ta del av våra erbjudande och senaste nyheter? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev, så håller vi dig uppdaterad