Näring och marken

Vad har Magnesium (Mg) och Svavel (S) för betydelse i din gräsmatta?

Magnesium är nödvändigt för växtens klorofyllproduktion och i cellväggarnas stödvävnader. Magnesium samverkar med kalium och det är viktigt att man har rätt balans mellan dessa.
Det ska ungefär vara dubbelt så mycket kalium som magnesium i marken lite beroende på hur mycket kalium det finns och vilken jordmån man har.

Men ett bra riktvärde är ungefär dubbelt så mycket K som Mg den så kallade K/Mg-kvoten är då 2. För höga halter av kalium kan ge magnesiumbrist trots att det finns tillgång till magnesium i marken. Detta kallas för antagonism (upptaget av magnesium blockeras.).
Brist på magnesium ger en ljusgrön färg mellan bladnerverna och för mycket Mg ger växten lyxkonsumtion.Svavel är ett grundläggande näringsämne som behövs i stora mängder för ett friskt gräs. Svavel är en viktig beståndsdel i många enzymer och syntesen i klorofyll kräver svavel. Svavel är pH-sänkande och ingår i de flesta gödselmedel.

Det är väldigt sällan man har brist på svavel men det är mycket rörligt i rotzonen. Har man dålig dränering och syrefattiga förhållanden så kan man få för höga svavelhalter med ”Black Layer” som följd

Håll dig uppdaterad

Vill du lära dig mer om grässkötsel och ta del av våra erbjudande och senaste nyheter? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev, så håller vi dig uppdaterad