Skötseltips

Varför är luft och vatten så viktigt för din gräsmatta?

Markluft är en viktig del för att plantan och dess rötter ska kunna tillgodogöra sig vatten och näringsämnen samt växa och föröka sig måste rötterna och mikroorganismerna i marken ta upp syre. Det måste därför finnas minst 10 % luft i marken för att växterna överhuvudtaget ska kunna överleva. Det optimala förhållandet är dock 24 % luft i materialet. Porositeten är ett mått på hur många procent av jordens totala volym som består av porer. Den totala mängden porer i växtbädden beskrivs som växtbäddens porositet. En sandjord har en porositet på 45 % medans en torvjord ligger på 95 %.

Vattenmängden som jorden kan hålla utgår från jordarten. Men det gäller alltid att sträva efter det optimala: 24 % luft och 24 % vatten för en gynnsam miljö för växternas rötter. Direkt efter bevattning eller ett kraftigt regn så är hela porsystemet i växtbädden uppfyllt med vatten, detta kallas för vattenmättnad. Sen kommer vatten att lämna växtbädden genom fri dränering och porerna fylls med luft. Det vatten som finns kvar i marken efter fri dränering kallas för markvatten, och det är detta vatten som utnyttjas av gräset. Men det är inte den totala mängden markvatten som är viktig utan det vatten som är tillgängligt för plantan, växttillgängligt vatten. En del av vattnet kommer att vara så hårt bundet till jordpartikeln att det inte är tillgängligt, icke växttillgängligt vatten. I en lerjord kan det vara hela 30 % av vattnet som inte är tillgängligt för plantan.

Håll dig uppdaterad

Vill du lära dig mer om grässkötsel och ta del av våra erbjudande och senaste nyheter? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev, så håller vi dig uppdaterad