Skötseltips

Varför behöver vi dränera gräsmattan?

Marken är ett levande ekosystem med mängder av levande organismer. Det finns maskar, insekter, svampar, bakterier, och hur dessa organismer mår styrs bl.a. av mängden luft och vatten i profilen.

Det är viktigt med en fungerande dränering i gräsmattan för att man snabbare ska uppnå rätt förhållande i marken mellan luft och vatten då överflödigt vatten snabbt kan transporteras undan. 

Det gäller att underhålla och sköta om sina befintliga dräneringar för att dessa ska kunna fungera. Det gäller att emellanåt spola rent och rensa samt underhålla så att inte utloppen är igensatta. Det bästa och lättaste är om dräneringarna mynnar ut i brunn så att man lätt kan ha koll. Det är också viktigt att se till så att det inte finns träd i närheten som kan ha rötter som letar sig in i dräneringsrören.

En normal dränering brukar ligga på mellan 45-55 cm djup. I gamla gräsmattor kan dräneringen ligga så djupt som 80-120 cm, vilket ofta är för djupt för att få en väl fungerande dränering. Vid problem med dränering är det självklart att man ska laga den gamla dräneringen eller eventuellt gräva ner en ny. 

Hur du anlägger en dränering

Det är viktigt med en bra dränering. Att anlägga en dränering tar lite tid men det är en grundförutsättning för att din gräsmatta skall torka upp ordentligt och skapa balans.

Du själv kan anlägga en dränering men vi rekommenderar att du anlitar en firma för att de ska bli ordentligt utfört. Detta är inga instruktioner utan vi ger en överblick på vilka steg som ingår vid anläggning av dränering i gräsmattan. 

Redskap som du behöver för att anlägga en dränering är b.la dräneringsrör, rörböj, grus, duk, stenkista och något att gräva med. Vi rekommenderar även att du införskaffar dig ett rör som är anpassat för att användas vid spolning av dräneringsröret.

 • Avgör var du vill att vattnet skal leda. När du har bestämt detta kan du börja gräva ett sluttande dike. En dränering brukar ligga på mellan ett djup på 45-55 cm. Fyll sedan grunden i gropen med grus
 • Lägg ut dräneringsrören i botten av gropen ovanpå gruset och duken och koppla ihop dom

 • Kapa av röret vid önskad höjd ovanpå mark och sätt fast en rörböj vid änden så att du kan sola rent röret vid behov t.ex om röret är igensatt
 • Fyll på med grus och jord
 • Placera ut stenkista i andra änden av dräneringsröret som används för att leda bort vattnet från gräsmattan. Detta är en del av dräneringslösningen. En del använder sig av en dagvattenbrunn
 • Gödsla och så nytt gräs där du har grävtSpårdränering

Du kan även komplettera din dränering med spårdränering. Detta innebär att du skapar fiskebensmönster mot dräneringen med hjälp av en smala spade. Dessa bör vara 30cm djupa. Du placerar sedan en 45mm dräneringsslang i botten som du kopplar till dräneringen. Täck sedan detta med grus, ett tungt lager jord och så nytt gräs ovanpå.

Varför dränera?

 • Överskottsvattnet leds bort och ersätts med luft
 • Snabb upptorkning
 • Bättre syretillförsel till rötterna
 • Bättre tillväxt och mindre ogräs
 • Bättre rottillväxt
 • Mikrolivet stimuleras

Vanliga fel på blöta gräsytor?

 • Dränering saknas
 • Bristfälligt huvudavlopp
 • Dränering som ligger för djupt
 • Fel eller för lite material
 • Kompaktionsproblem
 • Eftersatt underhåll

Rekommenderade gödsel

Håll dig uppdaterad

Vill du lära dig mer om grässkötsel och ta del av våra erbjudande och senaste nyheter? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev, så håller vi dig uppdaterad