Näring & marken 

Är kväve (N) nödvändigt i gräsmattan?

Dela

Kvävet är helt nödvändigt för plantan och ingår i dess protein och klorofyll. Det ger sin tur gräset en varm grön färg. Kvävet är det näringsämne som ger tillväxt ovan jord. Kvävebrist yttrar sig ofta i en ljusgrön färg och en långsam dålig tillväxt.

Nitratkväve är direkt tillgängligt för plantan, men den binds inte till markpartiklarna utan stannar i markvätskan vilket gör att den är lättflyktig och snabbt kan lakas ur. Nitrat har den effekten att det kan bränna gräset och rötternas rothår vid tillförsel. Man bör i huvudsak inte använda några större mängder nitrat under säsongen. Användning på sensommaren kan ge större risk för vintersjukdomar såsom snömögel.

Ammoniumkväve är det kväve som bakterierna och växterna föredrar. En liten del kommer att tas upp direkt som ammonium medans resten kommer omvandlas till nitratkväve av bakterierna i jorden. Denna omvandling kallas för nitrifikation. Ammonium ger en mer utdragen effekt och risken för urlakning är mycket mindre. Ammonium har en surgörande effekt i marken vilket leder till ett lättare upptag för plantan.

Ureakväve omvandlas i marken till ammonium innan det blir tillgängligt för plantan, men kan tas upp via bladet vid bladgödsling.

Methylenurea är mer långtidsverkande än urea. Det är viktigt med ett bra mikroliv och temperatur när man använder gödselmedel som innehåller mycket methylenurea.

Organiskt kväve är bundet i organiskt material. Detta omvandlas av mikroorganismerna till oorganiskt kväve som blir tillgängligt för plantan.

  • Det näringsämne som har störst effekt på tillväxten

  • Lättflyktigt i marken, gödsla lite och ofta eller långtidsverkande gödselmedel
  • Rottillväxten minskar vid höga kvävenivåer
  • Tas upp genom rötter eller blad
  • Tas ofta upp som nitrat = lättast upptag
  • Tas även upp som ammonium = bäst nytta
  • Undvik nitrat på sensommaren / hösten

Håll dig uppdaterad

Vill du lära dig mer om grässkötsel och ta del av våra erbjudande och senaste nyheter? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev, så håller vi dig uppdaterad

Xeed använder kakor (cookies). Våra cookies används för att samla in information om hur du interagerar med vår webbplats och låter oss komma ihåg dig. Informationen används för att förbättra och anpassa din webbläsarupplevelse och för analyser och statistik om våra besökare både på webbplatsen och i andra medier. För att få veta mer om de cookies vi använder, se vår sekretesspolicy. Läs mer här